Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Pak Sawa Mencari Kediaman Baharu

by Zulkiffle bin Mohammad

Publisher - Cerdik Publications Sdn Bhd

Category - Children

Pak Sawa hidup di sebuah kawasan yang sangat tercemar. Untuk meneruskan hidupnya, Pak Sawa mencari kediaman baharu yang aman, hijau, dan didiami oleh pelbagai spesies ular sawa. Bertemukah Pak Sawa dengan kediaman baharunya itu? Pak Sawa Mencari Kediaman Baharu ialah buku bergambar tanpa teks. Ceritanya boleh disampaikan kepada kanak-kanak melalui gambar-gambar dalam buku ini oleh orang dewasa ataupun oleh kanak-kanak sendiri. Buku ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah.

Please login to borrow the book.