Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
NKRA MUDAH & SELESA MENAMBAHBAIK PENGANGKUTAN AWAM 2016

by

Publisher - Jabatan Penerangan Malaysia

Category - General Academics

Objektif utama Bidang Keberhasilan Utama Negara Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar (NKRA UPT) adalah untuk mewujudkan rangkaian pengangkutan awam yang cekap dan bersepadu di Kuala Lumpur dan Lembah Klang untuk menyokong pertumbuhan yang dipacu oleh perkembangan ekonomi.

Please login to borrow the book.