Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
Islam, Demokrasi dan Pilihanraya

by Muhammad Fathi Yusof

Publisher - Penerbit UTM Press

Category - Law

Tidak terlalu banyak penulisan berkaitan amalan demokrasi dari perspektif Islam dengan merujuk secara khusus aspek-aspek kritkal seperti konsep bebas dan adil (Free and fair), pembiayaan politik, kerajaan sementara (caretaker goverment) dan integriti pengendali pilihan raya. Buku ditangan anda ini adalah kumpulan artikel yang mengandungi analisis aspek-aspek pilihan raya itu dari perspektif Islam. Buku ini mempersembahkan lima artikel yang mengandungi perbahasan yang segar dan kemas bagi membolehkan pembaca dapat memahami konsep yang sering kali menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Para penulis bukan sahaja membahaskan senario yang wujud, bahkan menilai sistem dan amalan yang ada dari perspektif Islam. Selain itu, dikemukakan juga saranan dan cadangan bagi memperbaiki kelemahan yang ada.

Please login to borrow the book.