Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
Tuntutan Jenazah Mualaf Cadangan Garis Panduan

by Shamrahayu binti A. Aziz, Enizahura binti Abdul Aziz, Mohd Amiruddin bin Kamarulzaidi

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Penerbitan ini adalah antara langkah IKIM dalam memberi input kepada pihak berwajib dan masyarakat secara keseluruhan mengenai isu polisi semasa. Input polisi kali ini memberi tumpuan kepada isu tuntutan jenazah mualaf. Garis panduan yang dinyatakan dalam kajian ini termasuklah undang-undang, prosedur sedia ada dan carta alir bagi menangani isu tuntutan jenazah mualaf. Atas faktor masa dan capaian bahan rujukan, cadangan yang dikemukakan hanya melihat asas-asas garis panduan yang boleh didapati di Wilayah Persekutuan dan Selangor sahaja. IKIM berpendapat bahawa isu yang dibincangkan merupakan antara isu-isu yang kompleks dalam hubungan antara penganut agama di Malaysia. Walaupun begitu, ia perlu ditangani dengan baik bagi tujuan menjaga kesucian serta kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan. Ia juga bagi memastikan hubungan baik antara masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia dapat terus diperkasa.

Please login to borrow the book.