Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
Sebuah Unggun Di Tepi Danau - Edisi Malaysia Membaca

by Muhammad Haji Salleh

Publisher - Perbadanan Kota Buku

Category - General Novel

Buku ini memuatkan puisi-puisi pilihan daripada tujuh buah buku beliau yang telah diterbitkan dari tahun 1973 hingga 1993. Bagi memantapkan kumpulan puisi ini, Muhammad mengetengahkan kesinambungannya dengan menyertakan beberapa puisi baru di bawah judul "Jurnal Eropah" yang dihasilkan sewaktu beliau menduduki Kerusi Pengajian Melayu di Universiti Leiden pada tahun 1993-1994.

Please login to borrow the book.