Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
Bukan Lalang Ditiup Angin - Edisi Malaysia Membaca

by Noordin Hassan

Publisher - Perbadanan Kota Buku

Category - General Novel

Kumpulan Puisi Bukan Lalang Ditiup Angin mengandungi tiga buah drama awal Noordin iaitu "Bukan Lalang Ditiup Angin", "Tiang Seri Tegak Berlima" dan "Pintu", yang dihasilkan pada sekitar tahun-tahun 1970-an. Terciptanya drama-drama ini membawa pembaruan dalam sejarah drama pentas tanah air sehingga beliau dianggap sebagai pelopor teater moden Malaysia.

Please login to borrow the book.