Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
Puisi Putih Sang Kekasih Edisi Kedua

by Siti Zainon Ismail

Publisher - Penerbit UKM

Category - General Academics

Kumpulan Puisi Putih Sang Kekasih cetakan kedua ini masih mengekalkan sajak-sajak terbitan 1978-1980 terbitan 1984. Ini merupakan kedua setelah Nyanyian Malam (DBP 1976).

Please login to borrow the book.