Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
MANDARIN MADE SIMPLE

by Lim Hong Swan, Choong Kee Foong

Publisher - Penerbit UTHM

Category - Mandarin

This book Mandarin Made Simple accompanied by English and Malay
translations is to facilitate learners in both spoken and written Chinese.
Buku yang berjudul Mandarin Made Simple terhasil dengan terjemahan
bahasa Inggeris dan bahasa Melayu bagi mempermudahkan pelajar-pelajar dalam mempelajari bahasa Mandarin baik secara pertuturan mahupun secara penulisan.

Please login to borrow the book.