Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
Jawatankuasa Parlimen: Semak Dan Imbang Kuasa Eksekutif Di Malaysia

by Mohamad Aqiff Hakim, Mohamad Ariff & Rasyikah Md Khalid

Publisher - Penerbit UKM

Category - Law

Sistem jawatankuasa Parlimen berperanan untuk membantu Parlimen Malaysia menggubal dan meminda undang-undang serta melakukan semak dan imbang terhadap kuasa eksekutif. Prinsip semak dan imbang antara cabang-cabang kerajaan perlu dilakukan supaya kuasa pemerintahan kerajaan tidak hanya berpusat pada satu badan sahaja yang membuka ruang untuk tirani berlaku. Kebolehan jawatankuasa Parlimen untuk melaksanakan semak dan imbang terhadap kuasa eksekutif telah terhindar apabila sistem ini jarang digunakan dalam proses penggubalan undang-undang di Parlimen.

Please login to borrow the book.