Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
Semoga Saja

by Anis Sofea

Publisher - Raushan Press

Category - Motivation

SEMOGA: juga adalah satu bentuk doa. 

Kamu berharap agar setiap doamu itu terjawab, tapi jawapan itu tidak semestinya perlu dinyatakan secara jelas.

Bukan kerana Dia membencimu, tapi Dia tahu apa yang terbaik buatmu.

Untukmu wahai sahabat, semoga itu dan ini.

Please login to borrow the book.