Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 7
Kalori dan Anda

by Ruhaya Hasan, Nurulezah Hasbullah, Rosmaliza Ramli

Publisher - 2023

Category - General Academics

Adakah anda tahu apakah itu kalori dan mengapakah ia penting kepada kita? Buku ini sangat penting untuk dibaca kerana ia memberi pendedahan tentang kepentingan pengambilan kalori yang disarankan dalam diet seseorang Kandungan buku ini telah diolah menggunakan bahasa yang mudah dan dipersembahkan secara terperinci melalui ilustrasi makanan dan rajah yang berwarna dan menarik untuk memudahkan pemahaman pembaca. Selain itu, buku ini juga ditulis oleh pakar pemakanan dan pakar dalam bidang-bidang berkaitan. Topik yang terkandung dalam buku ini juga telah disusun dengan baik supaya pembaca dapat menghayati kandungannya dengan lebih mudah dan berkesan

Please login to borrow the book.